Политика за защита на личните данни

Дата на влизане в сила: 7 април 2023 г.

Благодарим Ви за доверието в Antidote и за това, че отделихте време да прочетете нашата политика за защита на личните данни.

Основната цел на Antidote е да даде възможност за по-бързо създаване на медицински иновации, като трансформира начина, по който се свързват възложителите и пациентите.

Настоящата политика за защита на личните данни се прилага за всички услуги, предлагани от Antidote, и съдържа информация как обработваме и защитаваме поверителността на личните данни, които може да ни предоставите.

Резюме

Ние събираме анонимна компютърна информация, за да можем да предоставяме основната услуга на този сайт, www.antidote.me („Сайтът“). Събираме лични данни, когато се регистрирате и когато отговаряте на въпроси, свързани с критерии за участие в клинични изпитвания. Личните Ви данни се пазят в тайна и никога няма да бъдат разкривани, освен ако не сме задължени да го направим по закон. Не споделяме тази информация, освен както е описано в настоящата политика („Политика за защита на личните данни“ или „Декларация за защита на личните данни“).

Цялата друга информация, събрана за Вас, може да бъде използвана и споделяна с трети страни само в анонимна или обобщена форма. Личните Ви данни се съхраняват в нашите бази данни. Можете по всяко време да осъществите достъп, да промените или да изтриете за постоянно Вашите записани данни. С Ваше съгласие може периодично да се свързваме с Вас относно клинични изпитвания, които може да отговарят на Вашия профил, както и във връзка с представяне на нови продукти, споделяне на информационни материали, получаване на обратна връзка от пациенти след приключване на изпитванията и по други причини, подкрепящи мисията ни да помагаме на пациентите да намерят и да получат достъп до възможности за лечение, които са в процес на разработване.

Antidote може да се свърже с Вас чрез регистрирани платформи на трети страни, които осигуряват същото ниво на защита, по имейл, SMS, уеб чат или социални мрежи. Antidote не обменя лични данни в/чрез социални мрежи – нито продаваме или споделяме личните Ви данни с канали в социални мрежи.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ОТНОШЕНИЯТА ВИ С GOOGLE, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО TWITTER, TIK TOK, META (FACEBOOK, INSTAGRAM) ИЛИ ДРУГ УЕБСАЙТ НА ТРЕТА СТРАНА, СЕ УРЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ С УЕБСАЙТА НА СЪОТВЕТНАТА ТРЕТА СТРАНА. РЕГИОНАЛНИТЕ НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ИЛИ СЪГЛАСИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, АКО ИМА ТАКИВА, СА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ANTIDOTE.

С посещаването или използването на този сайт приемате настоящата политика за защита на личните данни. Настоящата политика може периодично да бъде изменяна. Ако продължите да използвате този сайт, след като направим промени, това се счита за приемане на съответните промени, така че проверявайте периодично за актуализации на политиката.

Можете по всяко време да се откажете от тази услуга и да изберете да не използвате сайта.

Деца под 13 години

Нашият уебсайт не е предназначен за деца под 13 години. Никое лице под 13 години не може да предоставя лични данни на сайта или в него. Не събираме съзнателно лични данни от деца под 13 години. Ако сте на възраст под 13 години, не използвайте и не предоставяйте информация на този сайт или чрез някоя от неговите функции, и не ни предоставяйте никаква информация за себе си. Ако разберем, че сме събрали или получили лични данни от дете под 13 години, ще изтрием тези данни.

Ако лицето се намира в Калифорния или Европейската икономическа зона, същото ограничение се прилага за всяко дете на възраст под 16 години.

Всяка информация, въведена от името на дете под 13 години (или 16 години, ако се намира в Калифорния или Европейската икономическа зона, или 18 години, ако се намира в Азия), трябва задължително да бъде предоставена от родител или законен настойник.

Ако смятате, че може да разполагаме с информация от или за дете, свържете се с нас на info@antidote.me.

Цел на политиката за защита на личните данни

Целта на настоящата политика за защита на личните данни е да се обясни какво прави Antidote с личните данни, които ни предоставяте. Искаме да знаете как ще бъдат защитени личните Ви данни, както и при какви обстоятелства може да ги споделяме, с кого и за какви цели.

Причина за събиране на Вашата информация

За много от услугите на Antidote, например преглед на нашата база данни с клинични изпитвания, не се изисква никаква форма на регистрация или идентификация. Можете спокойно да посещавате много от нашите уеб страници, без да съобщавате самоличността си.

За някои от нашите услуги обаче е необходимо да предоставите личните си данни, включително, но не само име, възраст, пол, расова или етническа принадлежност, координати за връзка (пощенски адрес/телефонен номер/имейл адрес), здравна информация/анамнеза, медицинско досие и демографски данни. Ако ни дадете съгласието си, ще можем да се свързваме с Вас по телефон, имейл, SMS, уеб чат или социални мрежи:

 1. за да Ви предоставяме исканата от Вас информация относно конкретни клинични изпитвания или потенциални изпитвания, за които може да сте подходящи;
 2. за да Ви представяме подходящи одобрени лекарства и нови продукти;
 3. за да споделяме информационно съдържание от Antidote и от партньори, одобрени от Antidote;
 4. за да споделяме Вашата информация с наши одобрени партньори, които подпомагат мисията ни да помагаме на пациентите да намерят и да получат достъп до одобрени и разработвани възможности за лечение;
 5. за да усъвършенстваме нашите продукти и услуги, да изпълняваме законовите изисквания или да защитаваме правата и безопасността на нашите клиенти и трети страни, както и нашите права;
 6. за да получаваме Вашите отзиви и коментари с цел да подобрим услугите, които Ви предлагаме.

Antidote не продава и няма да споделя личните Ви данни без Ваше съгласие.

Можете по всяко време да актуализирате Вашите предпочитания или да се откажете от всяко от тези съобщения, като се свържете с нас, както е указано по-долу.

Лични данни, събирани за Вас

Информацията, която искаме да предоставите, може да включва собствено име и фамилия, възраст, пол, расова или етническа принадлежност, координати за връзка (пощенски адрес/телефонен номер/имейл адрес), информация за медицинските Ви състояния и анамнезата Ви, биометрични данни и генетичен профил.

Antidote ограничава събирането и обработването на лични данни и медицинска информация до необходимото за постигане на целите, за които ще се използват.

Консолидиране на информацията, събрана за Вас

Много от нашите клиенти се регистрират за повече от едно изпитване или услуга чрез сайта, чрез обаждане до Antidote или чрез трета страна, например техния доставчик на здравни услуги или партньор на Antidote. Когато се регистрирате при нас повече от веднъж, може да комбинираме личните Ви данни със събраната компютърна информация (вижте по-долу) и да ги съхраняваме заедно. По този начин следим всички Ваши предпочитания на едно организирано място, за да можем да Ви предоставяме информация въз основа на по-добра представа за Вашите искания и медицински условия, от които се интересувате.

Цялост на данните и сигурност на Вашата информация

Antidote предприема всички обективно необходими мерки за гарантиране, че събраните лични данни са подходящи за предвидената употреба, точни, пълни и актуални.

Antidote прилага подходящи технически, административни и физически мерки за защита на данните за Вас от загуба, злоупотреба или промяна. Освен това предприемаме стъпки, за да гарантираме, че нашите предпазни мерки вземат предвид нови известни заплахи. Разбира се, никоя организация не може да гарантира абсолютната сигурност на личните данни. Трябва да имате предвид, че предаването на данни в интернет, особено по имейл, никога не е 100% сигурно или без грешки. Поради това Ви предупреждаваме да пазите компютъра и паролата си от неупълномощен достъп от други лица.

Всяко установено нарушение на сигурността на данните (случаен или незаконен достъп, разкриване или злоупотреба с лични данни) се съобщава своевременно.

Събиране на компютърна информация

Когато посещавате сайта или използвате нашия инструмент за търсене чрез нашите партньори, ние не събираме никакви лични данни за Вас без Ваше разрешение. Ние обаче събираме информация за Вас, ако Вашият компютър е настроен да позволява този вид събиране. Това включва IP адрес, идентификатор на устройството, бисквитки, уеб маяци, пиксели, тагове (включително проследяване на тагове от сървър до сървър, например приложни програмни интерфейси „API“) и други подобни технологии за онлайн проследяване – в зависимост от Вашето местоположение. От настройките на компютъра или устройството си можете да изключите възможността за събиране на част от тази информация.

Този вид информация ни дава възможност да оценяваме интереса към нашия уебсайт и да извършваме други проучвателни анализи на пазара. Освен това ни дава възможност да проследяваме посетителите на нашия уебсайт въз основа на реклами на уебсайтове относно услугите на Antidote. За да научите повече, вижте нашата политика за използване на бисквитки и онлайн проследяване https://www.antidote.me/cookies .

За информация как да се откажете от събирането на информация от трети страни, посетете

уебсайта „Инициатива за мрежова реклама“ (NAI) – независим уебсайт, който не е спонсориран или свързан с Antidote.

Съгласие за предоставяне на Вашата информация на Antidote

Искаме Вашето съгласие да събираме личните Ви данни, когато желаете да се регистрирате за програма или услуга на Antidote. Когато правим това, също така обясняваме какво се регистрирате да получавате и как планираме да използваме личните Ви данни във връзка със съответната програма или услуга. Освен това Ви предлагаме опцията за оттегляне на Вашето съгласие („отказ“ или „отписване“), ако на по-късен етап решите, че вече не искате да участвате в тази програма или да получавате допълнителна информация от нас. Ако искаме да използваме тази информация за цели, несъвместими с тези, за които данните са били събрани първоначално, ще Ви предложим ефективен начин за отказ от вторичната употреба. Имайте предвид, че ако споделим личните Ви данни с възложител или мениджър на клинично изпитване („Възложител“), той може да продължи да има достъп до личните Ви данни дори ако решите повече да не получавате допълнителна информация от нас.

Споделяне на Вашата информация с трети страни

Antidote няма да споделя личните Ви данни с трети страни, освен както е посочено в настоящата политика за защита на личните данни или освен когато сме получили Вашето изрично съгласие за това по друг начин. Давате съгласието си, когато изберете съответната опция и кликнете върху „изпращане“ в края на въпросите, с които се определя дали сте подходящи за участие, или когато посочите своя имейл адрес. Ако се интересувате от конкретно изпитване, личните Ви данни могат да бъдат споделени с неговия възложител и с всички партньори, участващи в предоставянето на услугите по това изпитване. Тези партньори и услуги могат да включват одобрени изследователски центрове по клиничното изпитване, лабораторни изследвания, транспортни услуги, рекламни партньори, доставчици на преводачески услуги, партньори по обмен на данни и доставчици на административни услуги.

Демографските данни и медицинската информация, която ни предоставяте, може да се използва и/или споделя с трети страни само в анонимна и обобщена форма.

Antidote изисква от третите страни, пред които разкрива лични данни, да ги защитават по начини, които като цяло са подобни на изискваните от Antidote. Освен това изискваме от тях да не използват личните Ви данни за отделна цел, която не е пряко свързана с провеждането на клиничното изпитване, или за друг цел, разрешена от Antidote. Възможно е също така да има случаи, в които Antidote може да е задължена да сподели информацията Ви с трети страни, които не са наети от нас (пряко или непряко), съгласно заповеди или разпореждания на съдилища или други държавни органи.

Освен това Antidote е длъжна да съобщава всички нежелани събития, установени в хода на програмата, на отдела за лекарствена безопасност на възложителя с цел спазване на регулаторните изисквания. В тези случаи също така приемате, че възложителят може да се свърже с Вашия лекар за допълнителна информация относно нежеланото събитие. Цялата информация, получена от отдела за лекарствена безопасност на възложителя, се третира поверително и в съответствие със законите за защита на личните данни, а информацията за пациента се деидентифицира. Съобщенията за нежелани събития могат да бъдат препратени до съответните здравни органи.

Antidote може също така да споделя личните Ви данни със следните лица: наши филиали, при условие че използват и разкриват личните Ви данни съгласно настоящата политика за защита на личните данни; доставчици трети страни, доставчици на услуги, изпълнители, консултанти и агенти, които изпълняват функции от името на Antidote и които имат договорни задължения да пазят личните данни в тайна и да ги използват само за целите, за които Antidote им ги разкрива; и купувач или друг правоприемник в случай на сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друг вид продажба или прехвърляне на някои или всички активи на Antidote, независимо дали като действащо предприятие или в рамките на производство по несъстоятелност, ликвидация или подобна процедура, при която личните данни, съхранявани от Antidote за нашия сайт и клиенти, са сред прехвърлените активи.

Предаване на Вашата информация

Antidote съхранява и обработва личните Ви данни на сървъри в Европейския съюз (ЕС). Понякога Antidote може да е задължена да предаде личните данни в държави, различни от държавата, в която е предоставена информацията. В тези случаи спазваме приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни и поверителността.

Ние защитаваме поверените ни лични данни, независимо в коя държава се съхраняват или предават, и прилагаме подходящи гаранции и процедури, които защитават сигурността на личните Ви данни.

Съхранение на Вашата информация

Antidote съхранява личните Ви данни толкова време, колкото е необходимо, за да Ви предоставя услуги, или докато не упражните правото си на възражение или не оттеглите съгласието си (отказ) – вижте раздел „Вашата поверителност“ по-долу.

Отчетност

Нашите практики за защита на личните данни се преглеждат периодично от нашите одитори, за да се провери съответствието им с настоящата декларация за защита на личните данни.

Актуализиране и достъп до Вашата информация

Препоръчваме Ви да актуализирате информацията, която сте ни предоставили, ако например имате нов пощенски или имейл адрес, сте променили името си или е настъпила промяна в медицинските състояния, за които сте ни уведомили. Така ще можем да продължим да Ви предоставяме информация, която най-добре отговаря на Вашите нужди. Освен това Antidote спазва законите и разпоредбите, приложими за правото да променяте Вашите данни, налични в нашата документация. Тези права са ограничени в определени отношения. Освен това, за да защитим Вашите данни от неупълномощен достъп или промяна от трети страни, всички искания за актуализиране или достъп до Вашата информация подлежат на проверка на самоличността на лицето, подало искането. Ако изтриете Вашето потребителско съдържание от сайта, копия от него могат да останат видими в кеширани и архивирани страници или то може да е било копирано или съхранено от други потребители на сайта. Правилният достъп и използване на информацията, предоставена на сайта, включително потребителско съдържание, се урежда от нашите условия за ползване.

Вашата поверителност

Antidote винаги спазва приложимите действащи национални и местни закони и разпоредби, за да гарантира, че личните Ви данни са защитени и че Вашите права на поверителност са зачитани и защитени.

Това обхваща всяко събиране и обработване на личните Ви данни – вижте Лични данни, събирани за Вас по-горе (включително съхранение, извличане, използване, разкриване/споделяне, ограничаване, блокиране и изтриване или унищожаване).

Искане за достъп от субект на данни (ИДСД)

В зависимост от законите за защита на личните данни, приложими във Вашата държава, може да имате право, без дискриминация, да научавате на разумни интервали какви лични данни Antidote съхранява за Вас (за да подадете ИДСД). В зависимост от законите за защита на личните данни, приложими във Вашата държава, ИДСД може да включва право на:

 • коригиране
 • изтриване
 • ограничаване на обработването
 • получаване на информация (да Ви съобщим нашия източник на данни, категориите лични данни, целта на обработването, дали ги споделяме с трети страни, дали използваме автоматизирано вземане на решения/профилиране, периода на съхранение на данните и Вашите права, свързани с личните данни).

ИДСД могат да бъдат подадени от Вас или от някой друг, упълномощен за това – например родител, назначен настойник, лице, което се грижи за Вас, или законен представител.

Antidote има право и задължение да поиска писмено разрешение или други документи, подкрепящи Вашето ИДСД. Целта е да се потвърди Вашата самоличност и дали имате право да подадете ИДСД, като всяка подкрепяща документация трябва да бъде в съразмерен обем и да не бъде неправомерно съхранявана от Antidote за друга цел.

Antidote има и право да откаже всяко явно неоснователно ИДСД, като в такъв случай ще Ви предостави писмена обосновка за отказа. Имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган във Вашата държава.

Имате право на не повече от две безплатни искания през една календарна година. Antidote си запазва правото да Ви таксува обоснована административна/пощенска такса при следните обстоятелства:

 • Ако подадете повече от две ИДСД от една и съща категория през един и същ период от 12 месеца.
 • Ако за едно ИДСД искате да Ви изпратим по пощата повече от едно копие на хартиен носител (включително искания за повече от един получател или за повече от две копия от документи на получател и/или искания за специален куриер).

Съединени американски щати (САЩ)

Antidote спазва всички федерални и щатски закони и разпоредби на САЩ, които уреждат защитата на личните данни. Това включва, но не се изчерпва с:

Калифорния

От януари 2023 г. Калифорнийският закон за защита на личните данни на потребителите (CCPA) от 2018 г. – актуализиран с Калифорнийския закон за правата относно личните данни (CPRA) от 2020 г., позволява на потребителите на услугите на Antidote, които са жители на Калифорния, да имат достъп, коригират, актуализират, ограничават обработването, изтриват/оттеглят личните си данни или да се отказват от услуги.

Освен това раздел § 1798.83 от Калифорнийския граждански кодекс позволява на жителите на Калифорния да изискват определена информация относно разкриването от наша страна на лични данни пред трети страни за целите на директния маркетинг.

Вирджиния

От януари 2023 г. Законът за защита на данните на потребителите на Вирджиния (VCDPA) от 2021 г. позволява на потребителите на услугите на Antidote, които са жители на Вирджиния, да имат достъп, коригират, актуализират, ограничават обработването, изтриват/оттеглят личните си данни или да се отказват от услуги.

Колорадо

От юли 2023 г. Законът за защита на личните данни на Колорадо (CPA) от 2021 г. позволява на потребителите на услугите на Antidote, които са жители на Колорадо, да имат достъп, коригират, актуализират, ограничават обработването, изтриват/оттеглят личните си данни или да се отказват от услуги.

Ако имате въпроси/искания, свързани с Вашите права относно защитата на личните данни в САЩ, изпратете имейл на: info@antidote.me.

Европейски съюз (ЕС)

В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (ОРЗД) гражданите на ЕС

могат да имат достъп, коригират, актуализират или изтриват/оттеглят личните си данни, като

изпратят имейл до нашия европейски представител

DataRep: datarequest@datarep.com.

Обединено кралство

В съответствие със Закона за защита на личните данни от 2018 г. на Обединеното кралство, Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 2002/58/EО (актуализирана с Директива 2009/136/EО), Регламентите за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации от 2003 г. (SI 2003/2426) и Закона за (оттегляне) от Европейския съюз от 2018 г. гражданите на Обединеното кралство могат да имат достъп, коригират, актуализират или изтриват/оттеглят личните си данни, като изпратят имейл на: info@antidote.me.

Можете да се свържете директно с нашия служител по защита на данните в Обединеното кралство по пощата или имейл:

The Data Protection Officer, Antidote, Office 2.13, Labs - Hogarth House, 136 High Holborn, London WC1V 6PX, United Kingdom – имейл: data-protection@antidote.me.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно нашата политика за защита на личните данни или искате да подадете оплакване, изпратете ни имейл на: info@antidote.me.

Актуализирани политики за защита на личните данни на Antidote

Настоящата декларация за защита на личните данни е последно актуализирана на 24 октомври 2022 г. и влезе в сила на 7 април 2023 г.

Antidote може периодично да актуализира настоящата декларация. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате нашата декларация за защита на личните данни.

Get in touch to learn more about how we can help you reach your patient recruitment goals

Get in touch