Auteursrechten

 

Melding van claims inzake inbreuk op auteursrechten

Antidote Technologies, Inc. (het "Bedrijf", "wij", "we" of "ons") neemt claims inzake inbreuk op auteursrechten serieus. Wij zullen reageren op meldingen van vermeende inbreuk op auteursrechten die voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften. Als u meent dat materiaal dat toegankelijk is op of vanaf antidote.me (de "Site"), met inbegrip van content, functionaliteit en diensten die op of via de Site worden aangeboden, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u verzoeken om verwijdering van dat materiaal (of de toegang ertoe) van de Site door middel van een schriftelijke kennisgeving aan onze Copyright Agent (hieronder vermeld). In overeenstemming met de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (Amerikaanse wet inzake de beperking van aansprakelijkheid voor online auteursrechtinbreuk) van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (Amerikaanse wet inzake de bescherming van auteursrechten in de digitale sfeer, hierna de “DMCA”), moet de schriftelijke kennisgeving (de "DMCA-kennisgeving") essentieel het volgende bevatten:

  • Uw fysieke of elektronische handtekening
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt of, indien de claim betrekking heeft op meerdere werken op de Website, een representatieve lijst van de bedoelde werken.
  • Een voldoende nauwkeurige beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt, zodat wij dat materiaal kunnen lokaliseren.
  • Voldoende informatie op basis waarvan we contact met u kunnen opnemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres).
  • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving juist is.
  • Een verklaring, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

De door ons aangewezen Copyright Agent voor de ontvangst van DMCA-kennisgevingen is:

Antidote Technologies Ltd
 

Als u niet voldoet aan alle vereisten van artikel 512(c)(3) van de DMCA, is uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig.

 

Laatst herzien op 27 februari 2018

  

Get in touch to learn more about how we can help you reach your patient recruitment goals

Get in touch