Privacybeleid

Ingangsdatum: 7 april 2023

Bedankt voor uw vertrouwen in Antidote en voor het lezen van ons Privacybeleid.

De kernmissie van Antidote is om snellere medische innovatie mogelijk te maken door de manier waarop sponsoren en patiënten met elkaar in contact komen te transformeren.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die door Antidote worden aangeboden en vertelt u hoe wij de persoonlijk identificeerbare gegevens die u aan ons verstrekt behandelen en beschermen.

Samenvatting

Wij verzamelen anonieme computergegevens om de belangrijkste dienst van deze site, www.antidote.me(https://www.antidote.me) ("de Site"), te kunnen leveren. We verzamelen persoonlijk identificeerbare gegevens van u wanneer u zich registreert en wanneer u vragen in verband met geschiktheidscriteria voor klinische onderzoeken beantwoordt. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit openbaar worden gemaakt, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We delen deze gegevens niet, tenzij anders is beschreven in dit beleid (het "Privacybeleid" of de "Privacyverklaring").

Alle andere gegevens die over u wordt verzameld, mogen uitsluitend anoniem of geaggregeerd worden gebruikt en met derden worden gedeeld. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden opgeslagen in onze databases. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment inzien, wijzigen of definitief verwijderen. Met uw toestemming kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen over klinische onderzoeken die mogelijk passen bij uw profiel, om nieuwe producten te introduceren, om educatief materiaal te delen, om te vragen naar de ervaringsverhalen van patiënten nadat onderzoeken zijn voltooid, en om andere redenen die onze missie ondersteunen om patiënten te helpen bij het vinden van behandelopties in ontwikkeling en daar toegang toe te verkrijgen.

Antidote kan contact met u opnemen via gelijkwaardig beveiligde geregistreerde platforms van derden, e-mail, sms, webchat of sociale media. Antidote wisselt geen persoonlijk identificeerbare gegevens uit op/via sociale media en wij verkopen of delen uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet aan of met socialemediakanalen.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET GOOGLE, SOCIALE MEDIA (NIET BEPERKT TOT TWITTER, TIKTOK, META (FACEBOOK, INSTAGRAM)) OF ANDERE WEBSITES VAN DERDEN UITSLUITEND WORDT BEHEERST DOOR UW OVEREENKOMST MET EEN DERGELIJKE WEBSITE VAN DERDEN. ANTIDOTE HEEFT GEEN CONTROLE OVER REGIONALE PRIVACYINSTELLINGEN OF TOESTEMMING VOOR ONLINE TRACKINGTECHNOLOGIEËN OP DEZE WEBSITES VAN DERDEN.

Door deze Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit Privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Als u deze Site blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen. Controleer het beleid dus regelmatig op updates.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze service en ervoor kiezen de Site niet te gebruiken.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand jonger dan 13 jaar mag persoonlijk identificeerbare gegevens verstrekken aan of op de Site. Persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar worden door ons niet bewust verzameld. Kinderen jonger dan 13 jaar, mogen geen gegevens op deze Site of op of via een functie daarvan gebruiken of verstrekken en mogen ons geen gegevens over zichzelf verstrekken. Als blijkt dat we persoonlijk identificeerbare gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we die gegevens verwijderen.

Indien het kind zich in Californië of de Europese Economische Ruimte bevindt, gelden dezelfde beperkingen voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Alle gegevens die worden verstrekt namens een kind jonger dan 13 jaar (of 16 jaar indien gevestigd in Californië of de Europese Economische Ruimte, of 18 jaar indien gevestigd in Azië), moeten strikt door een ouder of wettelijke voogd worden verstrekt.

Als u denkt dat wij gegevens van of over een kind in bezit hebben, neem dan contact met ons op via info@antidote.me.

Doel van het Privacybeleid

Het doel van deze Privacyverklaring is uit te leggen wat Antidote doet met persoonlijk identificeerbare gegevens die u aan ons verstrekt. We willen u laten weten hoe uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden beschermd, onder welke omstandigheden wij die kunnen delen, met wie en voor welke doeleinden.

Redenen voor het verzamelen van uw gegevens

Voor vele diensten van Antidote, zoals het doorzoeken van onze database met klinische onderzoeken, is geen enkele vorm van registratie of identificatie nodig. U kunt veel van onze webpagina's vrij bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent.

Voor sommige van onze diensten is het echter wel vereist dat u uw persoonsgegevens verstrekt - inclusief maar niet beperkt tot uw naam, leeftijd, geslacht, ras of etnische afkomst, contactgegevens (postadres/telefoonnummer/e-mailadres), gezondheidsgegevens/medische voorgeschiedenis, medische dossiers en demografische gegevens. Met uw toestemming stelt dit ons in staat om contact met u op te nemen per telefoon, e-mail, sms, webchat of sociale media om:

 1. U informatie te verstrekken die u opvraagt over specifieke klinische onderzoeken of mogelijke onderzoeken waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen;
 2. U kennis te laten maken met relevante geneesmiddelen die op de markt zijn en nieuwe producten;
 3. Educatieve content van Antidote en door Antidote goedgekeurde partners te delen;
 4. Uw gegevens te delen met door ons goedgekeurde Partners ter ondersteuning van onze missie om patiënten te helpen bij het vinden van bestaande behandelopties en behandelopties die in ontwikkeling zijn en daar toegang toe te krijgen;
 5. Onze producten en diensten verder te ontwikkelen, te voldoen aan wettelijke vereisten of de rechten en veiligheid van onze klanten en derden, en onszelf te beschermen;
 6. Uw feedback en commentaar te ontvangen om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

Antidote verkoopt en deelt uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet zonder uw toestemming.

U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment bijwerken of u afmelden voor dergelijke communicaties door contact met ons op te nemen op de hieronder beschreven manieren.

Persoonlijk identificeerbare gegevens die van u zijn verzameld

De informatie die wij van u vragen kan onder meer het volgende omvatten: uw voor- en achternaam, leeftijd, geslacht, ras of etnische afkomst, contactgegevens (postadres/telefoonnummer/e-mailadres), informatie over uw medische aandoeningen en voorgeschiedenis, biometrische gegevens en genetisch profiel.

Antidote beperkt de verzameling en verwerking van persoonlijk identificeerbare en medische gegevens tot wat noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij worden gebruikt.

Consolidatie van gegevens die van u zijn verzameld

Veel van onze klanten melden zich aan voor meer dan één onderzoek of dienst, via de Site, door telefonisch contact op te nemen met Antidote of via een derde, zoals hun zorgverlener of een partner van Antidote. Als u zich meer dan eens bij ons aanmeldt, kunnen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens combineren met verzamelde computergegevens (zie hieronder) en deze gezamenlijk opslaan. Hierdoor kunnen we al uw voorkeuren op één georganiseerde plek bijhouden, zodat we informatie aan u kunnen verstrekken op basis van een beter geïnformeerde beoordeling van uw verzoeken en relevante medische aandoeningen.

Gegevensintegriteit en beveiliging van uw gegevens

Antidote neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en juist, volledig en actueel zijn.

Antidote treft passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om gegevens die op u betrekking hebben te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Daarnaast doen we het nodige om ervoor te zorgen dat onze veiligheidsmaatregelen nieuwe bekende risico's in aanmerking nemen. Vanzelfsprekend kan geen enkele organisatie de absolute veiligheid van persoonlijk identificeerbare gegevens garanderen. Houd er rekening mee dat de doorgifte van gegevens via internet, met name de communicatie per e-mail, nooit 100% veilig of foutloos is. Daarom raden wij u sterk aan om uw eigen computer en wachtwoord te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang door anderen.

Elke geconstateerde inbreuk op de gegevensbeveiliging (onopzettelijke of onrechtmatige toegang, bekendmaking of misbruik van persoonlijk identificeerbare informatie) moet zo spoedig mogelijk worden gemeld.

Verzameling van computergegevens

Wanneer u de Site bezoekt of via onze partners toegang krijgt tot onze zoekfunctie, verzamelen we geen persoonlijk identificeerbare gegevens over u zonder uw toestemming. We verzamelen echter wel gegevens over u als uw computer zo is ingesteld dat dit type verzameling mogelijk is. Dit omvat IP-adres, apparaat-ID of vingerafdruk, cookies, webbakens, pixels, tags (inclusief server-to-server tagtracking zoals Application Programming Interfaces (API's)) en andere vergelijkbare online trackingtechnologieën, afhankelijk van uw locatie. U kunt de mogelijkheid voor het verzamelen van een deel van deze gegevens uitschakelen via uw computer- of apparaatinstellingen.

Via dit soort gegevens kunnen wij de interesse in onze website evalueren en andere marktonderzoeken uitvoeren. Hiermee kunnen wij ook de bezoekers van onze website volgen op basis van online advertenties over Antidote-diensten. Raadpleeg ons Beleid voor cookies en online tracking voor meer informatie.

Informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het verzamelen van gegevens door derden is te vinden op de website van het

'Network Advertising Initiative' (NAI) , een onafhankelijke website die niet wordt gesponsord door of verbonden is aan Antidote.

Toestemming om uw gegevens aan Antidote te verstrekken

Wanneer u zich wilt aanmelden voor een Antidote-programma of -dienst vragen wij uw toestemming voor het verzamelen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. Daarbij leggen we voor dat programma of die dienst ook uit welke informatie u zult ontvangen als u zich aanmeldt en hoe we van plan zijn om uw persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken. We bieden u ook de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken ("afmelden" of "uitschrijven") als u later besluit dat u niet langer aan dat programma wilt deelnemen of geen aanvullende informatie meer van ons wilt ontvangen. Als we deze gegevens willen gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld, bieden we een effectieve manier om u af te melden voor het secundaire gebruik. Houd er rekening mee dat als we uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met een sponsor of beheerder van een klinisch onderzoek (een "Sponsor"), deze Sponsor mogelijk toegang blijft houden tot uw persoonlijk identificeerbare gegevens, zelfs als u ervoor kiest om geen aanvullende informatie meer van ons te ontvangen.

Delen van uw gegevens met derden

Antidote zal uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet delen met derden, behalve op de in dit Privacybeleid beschreven wijze of wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor op een andere wijze hebben verkregen. U geeft uw toestemming wanneer u de gewenste optie selecteert en op "verzenden" klikt aan het einde van de geschiktheidsvragen of wanneer u uw e-mailadres opgeeft. Als u geïnteresseerd bent in een specifiek klinisch onderzoek, kunnen uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden gedeeld met de Sponsor van dat onderzoek en eventuele partners die betrokken zijn bij het leveren van de onderzoeksdiensten. Dit kunnen onder meer goedgekeurde locaties voor klinische onderzoeken, laboratoriumscreening/-tests, transportdiensten, advertentiepartners, leveranciers van tolkdiensten, gegevenspartners en leveranciers van administratiediensten zijn.

Demografische en medische gegevens die u aan ons verstrekt mogen uitsluitend in anonieme of geaggregeerde vorm worden gebruikt en/of met derden worden gedeeld.

Antidote vereist van derden aan wie Antidote persoonlijk identificeerbare gegevens bekendmaakt, dat zij de persoonlijk identificeerbare gegevens beschermen op basis van standaarden die in wezen vergelijkbaar zijn met de door Antidote vereiste standaarden. We eisen ook dat zij uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet gebruiken voor een ander doeleinde dan specifiek voor de uitvoering van het klinische onderzoek of zoals anderszins is toegestaan door Antidote. Het is mogelijk dat Antidote in bepaalde gevallen verplicht is om uw gegevens te delen met derden die geen (directe of indirecte) banden met ons hebben, op bevel of in opdracht van rechtbanken of andere overheidsinstanties.

Antidote is ook verplicht om alle ongewenste voorvallen die in de loop van het programma zijn geconstateerd te melden aan de afdeling geneesmiddelenveiligheid van de Sponsor ten behoeve van de naleving van de betreffende regelgeving. In dergelijke gevallen aanvaardt u tevens dat de Sponsor contact opneemt met uw arts voor meer informatie over het ongewenste voorval. Alle informatie die door de afdeling geneesmiddelenveiligheid van de Sponsor wordt ontvangen, wordt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving behandeld en de patiëntinformatie wordt geanonimiseerd. Meldingen van ongewenste voorvallen kunnen worden doorgegeven aan de relevante gezondheidsautoriteiten.

Antidote kan uw persoonlijk identificeerbare gegevens ook delen in de volgende omstandigheden: met onze gelieerde ondernemingen, mits hun gebruik en bekendmaking van uw persoonlijk identificeerbare gegevens onder dit Privacybeleid vallen; met externe leveranciers, dienstverleners, contractanten, adviseurs en vertegenwoordigers die functies vervullen namens Antidote en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonlijk identificeerbare gegevens vertrouwelijk te houden en uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor Antidote deze gegevens aan hen doorgeeft; en met een koper of andere rechtsopvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van alle activa van Antidote of een deel daarvan, hetzij als een going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijk identificeerbare gegevens die door Antidote over onze Site en onze klanten worden bewaard, tot de overgedragen activa behoren.

Doorgifte van uw gegevens

Antidote bewaart en verwerkt uw persoonlijk identificeerbare gegevens op servers in de Europese Unie (EU). Soms kan Antidote worden verplicht om persoonlijk identificeerbare gegevens door te geven aan andere landen dan het land waar de gegevens werden verstrekt. In dergelijke gevallen houden we ons aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en de wettelijke kaders.

Wij beschermen persoonlijk identificeerbare gegevens die aan ons worden toevertrouwd, ongeacht in welk land ze worden bewaard of aan welk land ze worden doorgegeven, en hebben passende maatregelen en procedures ingesteld om de veiligheid van uw persoonlijk identificeerbare gegevens te waarborgen.

Bewaren van uw gegevens

Antidote bewaart uw persoonlijk identificeerbare gegevens zolang als nodig is om diensten aan u te verlenen, of totdat u uw recht op bezwaar uitoefent of uw toestemming intrekt (afmelden) - zie Uw privacy hieronder.

Verantwoording

Onze privacypraktijken worden periodiek beoordeeld door onze auditors om te controleren of deze Privacyverklaring wordt nageleefd.

Uw gegevens actualiseren en inzien

We raden u aan om de gegevens die u ons verstrekt te actualiseren, zoals het verstrekken van een nieuw post- of e-mailadres, een naamswijziging of een wijziging in de medische aandoeningen waarover u ons hebt geïnformeerd. Dit zal ons helpen om u te blijven voorzien van informatie die het beste aansluit op uw behoeften. Bovendien voldoet Antidote aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het recht om uw gegevens in onze bestanden te wijzigen. Deze rechten zijn in bepaalde opzichten beperkt. Om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde inzage of wijziging door derden, zijn alle verzoeken om uw gegevens bij te werken of in te zien onderworpen aan controle van de identiteit van de verzoekende persoon. Als u uw gebruikerscontent van de Site verwijdert, kunnen kopieën van uw gebruikerscontent zichtbaar blijven op pagina's in het cachegeheugen en gearchiveerde pagina's, of kan deze gebruikerscontent zijn gekopieerd of opgeslagen door andere gebruikers van de Site. Op de effectieve toegang tot en het gebruik van de informatie op de Site, inclusief gebruikerscontent, zijn onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. 

Uw privacy

Antidote houdt zich te allen tijde aan de toepasselijke landspecifieke, federale en staatspecifieke wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat uw persoonlijk identificeerbare gegevens veilig zijn en dat uw privacyrechten worden gerespecteerd en beschermd.

Dit heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijk identificeerbare gegevens - zie Persoonlijk identificeerbare gegevens die van u zijn verzameld hierboven (inclusief opslaan, opvragen, gebruiken, verstrekken/delen, beperken, afschermen en wissen of vernietigen).

Inzageverzoek van betrokkene

Afhankelijk van de specifieke wetgeving inzake gegevensbescherming van uw land, hebt u mogelijk het recht om zonder onderscheid en met redelijke tussenpozen inzage te krijgen in de persoonlijk identificeerbare gegevens die Antidote van u bewaart (door een inzageverzoek in te dienen). Afhankelijk van de specifieke wetgeving inzake gegevensbescherming van uw land omvat een ingangsverzoek het recht op:

 • rectificatie,
 • wissing,
 • beperking van de verwerking,
 • informatie (u laten informeren over onze gegevensbron, de categorieën van persoonlijk identificeerbare gegevens die we van u bewaren, het doel van de verwerking, of we gegevens delen met derden, geautomatiseerde besluitvorming/profilering, de bewaartermijn van de gegevens en uw privacyrechten).

Inzageverzoeken kunnen worden ingediend door uzelf of door een gemachtigde, zoals een ouder, aangewezen voogd, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Antidote heeft het recht en de plicht u om een schriftelijke machtiging of andere documenten te vragen ter ondersteuning van uw inzageverzoek. Het doel hiervan is om uw identiteit te controleren en na te gaan of u het recht hebt een toegangsverzoek in te dienen. Alle ondersteunende documentatie moet proportioneel zijn en zal niet onrechtmatig door Antidote worden bewaard voor enig ander doel.

Antidote heeft ook het recht om duidelijk ongegronde inzageverzoeken te weigeren, in welk geval Antidote de weigering schriftelijk zal motiveren. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land.

U kunt maximaal twee keer per kalenderjaar kosteloos een inzageverzoek indienen. Antidote behoudt zich het recht voor om u redelijke administratie-/verzendkosten in rekening te brengen in de volgende situaties:

 • Wanneer u vaker dan twee keer binnen een periode van 12 maanden een inzageverzoek van dezelfde categorie indient;
 • Wanneer u bij een inzageverzoek meer dan één papieren exemplaar van uw gegevens per post wenst te ontvangen (dit geldt ook bij verzoeken voor meerdere ontvangers, of meer dan twee exemplaren van documenten per ontvanger en/of verzoeken om bijzondere koeriersdiensten).

Verenigde Staten van Amerika (VS)

Antidote voldoet aan alle Amerikaanse federale en staatspecifieke privacywet- en -regelgeving die van toepassing is op uw persoonlijk identificeerbare gegevens. Dit omvat zonder beperking:

Californië

Per januari 2023 geldt het volgende: Ingevolge de California Consumer Privacy Act (CCPA) 2018 (wet van Californië inzake de privacy van consumenten) zoals gewijzigd bij de California Privacy Rights Act (CPRA) 2020 (wet van Californië inzake privacyrechten) kunnen gebruikers van Antidote die ingezetenen zijn van Californië hun persoonlijk identificeerbare gegevens inzien, rectificeren, bijwerken, de verwerking ervan beperken, verwijderen/intrekken en zich afmelden voor diensten.

Ingevolge artikel § 1798.83 van de California Civil Code (burgerlijk wetboek van Californië) kunnen ingezetenen van Californië bepaalde informatie opvragen met betrekking tot onze bekendmaking van persoonlijk identificeerbare gegevens aan derden voor direct-marketingdoeleinden.

Virginia

Per januari 2023 geldt het volgende: Ingevolge de Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA) 2021 (wet van Virginia inzake de privacybescherming van consumenten) kunnen gebruikers van Antidote die ingezetenen zijn van Virginia hun persoonlijk identificeerbare gegevens inzien, rectificeren, bijwerken, de verwerking ervan beperken, verwijderen/intrekken en zich afmelden voor diensten.

Colorado

Per juli 2023 geldt het volgende: Ingevolge de Colorado Privacy Act (CPA) 2021 (wet van Colorado inzake privacy) kunnen gebruikers van Antidote die ingezetenen zijn van Colorado hun persoonlijk identificeerbare gegevens inzien, rectificeren, bijwerken, de verwerking ervan beperken, verwijderen/intrekken en zich afmelden voor diensten.

Als u vragen/verzoeken hebt met betrekking tot uw privacyrechten in de VS, kunt u een e-mail sturen naar: info@antidote.me.

Europese Unie (EU)

In overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679) kunnen inwoners van de EU

hun persoonlijk identificeerbare gegevens inzien, rectificeren, bijwerken of verwijderen/intrekken door een e-mail te sturen naar onze Europese vertegenwoordiger

DataRep: datarequest@datarep.com.

Verenigd Koninkrijk (VK)

In overeenstemming met de Britse Data Protection Act 2018 (Britse wet inzake gegevensbescherming), richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie (zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG), de Britse verordening betreffende privacy en elektronische communicatie (SI 2003/2426) en de Britse wet inzake terugtrekking uit de EU van 2018, kunnen burgers van het Verenigd Koninkrijk hun persoonlijk identificeerbare gegevens inzien, rectificeren, bijwerken of verwijderen/intrekken door een e-mail te sturen naar: info@antidote.me.

U kunt per brief of per e-mail rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) in het Verenigd Koninkrijk:

The Data Protection Officer, Antidote, Office 2.13, Labs - Hogarth House, 136 High Holborn, Londen WC1V 6PX, Verengd Koninkrijk – e-mailadres: data-protection@antidote.me.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of een klacht wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar: info@antidote.me.

Wijzigingen van het Privacybeleid van Antidote

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022 en wordt van kracht op 7 april 2023.

Antidote kan deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u aan om onze Privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Get in touch to learn more about how we can help you reach your patient recruitment goals

Get in touch