Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 22. března 2023

Děkujeme za důvěru ve společnost Antidote a za to, že jste si našli čas a přečetli si naše zásady ochrany osobních údajů.

Hlavním cílem společnosti Antidote je umožnit rychlejší lékařské inovace transformací toho, jak se spojují zadavatelé a pacienti.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny služby nabízené společností Antidote a informují vás o tom, jak nakládáme s identifikovatelnými osobními informacemi, které nám můžete poskytnout, a jak je chráníme.

Souhrn

Shromažďujeme anonymní informace o počítači, abychom mohli poskytovat hlavní služby těchto stránek, www.antidote.me (dále jen „stránky“). Identifikovatelné osobní informace od vás shromažďujeme při registraci a při zodpovězení otázek týkajících se klinických hodnocení. Vaše identifikovatelné osobní informace jsou důvěrné a nikdy nebudou zpřístupněny, pokud to nebudeme povinni učinit ze zákona. Tyto informace nesdílíme s výjimkou případů popsaných v těchto zásadách („Zásady ochrany osobních údajů“ nebo „Prohlášení o ochraně osobních údajů“).

Všechny ostatní informace získané od vás mohou být použity a sdíleny s třetími stranami pouze anonymně nebo souhrnně. Vaše identifikovatelné osobní údaje jsou uloženy v našich databázích. Ke svým záznamům můžete kdykoli přistupovat, upravit je nebo je trvale vymazávat. S vaším souhlasem vás můžeme čas od času kontaktovat ohledně klinických hodnocení, která mohou vyhovovat vašemu profilu, představovat nové produkty, sdílet vzdělávací materiály, získávat příběhy pacientů po dokončení hodnocení a z dalších důvodů podporujících náš cíl pomáhat pacientům najít a získat přístup k vyvíjeným možnostem léčby.

Společnost Antidote vás může kontaktovat prostřednictvím stejně zabezpečených registrovaných platforem třetích stran, e-mailem, zprávami SMS, webového chatu nebo sociálních médií. Společnost Antidote nevyměňuje osobně identifikovatelné údaje prostřednictvím sociálních médií - ani je neprodáváme a nesdílíme prostřednictvím kanálů sociálních médií.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE VÁŠ VZTAH SE SPOLEČNOSTÍ GOOGLE, SOCIÁLNÍMI MÉDII - MIMO JINÉ SE SPOLEČNOSTMI TWITTER, TIK TOK, META (FACEBOOK, INSTAGRAM) NEBO JINÝM WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN - SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ VAŠÍM SOUHLASEM S TAKOVÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN. JAKÉKOLI REGIONÁLNÍ NASTAVENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO SOUHLAS S ONLINE SLEDOVACÍMI TECHNOLOGIEMI NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN NENÍ POD KONTROLOU SPOLEČNOSTI ANTIDOTE.

Přístupem na tyto stránky nebo jejich používáním souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady se mohou čas od času změnit. Vaše další používání těchto stránek po provedení změn se považuje za přijetí těchto změn, pravidelně proto kontrolujte aktualizace zásad.

Z této služby se můžete kdykoli odhlásit a můžete se rozhodnout stránky nepoužívat.

Děti do 13 let

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 13 let. Nikdo mladší 13 let nemůže těmto stránkách nebo na nich poskytovat identifikovatelné osobní informace. Vědomě neshromažďujeme identifikovatelné osobní informace od dětí mladších 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na tomto webu nebo prostřednictvím jakékoli jeho funkce a neposkytujte nám žádné informace o sobě. Pokud zjistíme, že jsme získali nebo obdrželi identifikovatelné osobní informace od dítěte mladšího 13 let, tyto informace vymažeme.

V rámci Kalifornie a Evropského hospodářského prostoru bude stejné omezení platit pro všechny děti mladší 16 let.

Veškeré informace zadané jménem dítěte mladšího 13 let (nebo 16 let v Kalifornii nebo Evropském hospodářském prostoru nebo 18 let, pokud se nacházíte v Asii) musí poskytovat výhradně rodič nebo zákonný zástupce.

Pokud se domníváte, že bychom mohli mít jakékoli informace od dítěte nebo o dítěti, kontaktujte nás na info@antidote.me.

Účel zásad ochrany osobních údajů

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětlit, co společnost Antidote dělá s identifikovatelnými osobními informacemi, které nám poskytnete. Chceme, abyste věděli, jak budou vaše identifikovatelné osobní informace chráněny a za jakých okolností je můžeme sdílet, s kým a pro jaké účely.

Důvod shromažďování vašich informací

Řada služeb společnosti Antidote, jako je procházení naší databáze klinických hodnocení, nevyžaduje žádnou formu registrace nebo identifikace. Mnoho našich webových stránek můžete volně navštívit, aniž byste nám řekli, kdo jste.

Některé z našich služeb však vyžadují, abyste poskytli své osobní údaje - mimo jiné včetně vašeho jména, věku, pohlaví, rasového nebo etnického původu, kontaktních údajů (poštovní adresa / telefonní číslo / e-mailová adresa), zdravotních informací / anamnézy, zdravotních záznamů a demografických údajů. S vaším souhlasem nám to umožňuje kontaktovat vás telefonicky, e-mailem, zprávou SMS, webovým chatem nebo sociálními médii, abychom:

 1. Vám poskytli informace, které požadujete o konkrétních klinických hodnoceních nebo potenciálních hodnoceních, pro která byste mohli být vhodní.
 2. Vám představili příslušné registrované léky a nové produkty.
 3. Sdíleli vzdělávací obsah společnosti Antidote a jí schválených partnerů.
 4. Sdíleli vaše informace s našimi schválenými partnery na podporu našeho cíle pomáhat pacientům najít a získat přístup ke stávajícím a vyvíjeným možnostem léčby.
 5. Dále rozvíjeli naše produkty a služby, abychom splňovali zákonné požadavky nebo chránili práva a bezpečnost našich zákazníků a třetích stran, stejně jako naše vlastní.
 6. Získali vaši zpětnou vazbu a poznámky a vylepšili naše služby pro vás.

Společnost Antidote neprodává a nebude sdílet vaše identifikovatelné osobní informace bez vašeho souhlasu.

Své preference nebo odmítnutí jakýchkoli těchto sdělení můžete kdykoli aktualizovat tím, že nás kontaktujete podle pokynů níže.

Osobně identifikovatelné informace získávané od vás

Informace, o které vás žádáme, mohou zahrnovat vaše jméno a příjmení, věk, pohlaví, rasový nebo etnický původ, kontaktní údaje (poštovní adresa / telefonní číslo / e-mailová adresa), informace týkající se vašeho zdravotního stavu a anamnézy, biometrických údajů a genetického profilu.

Společnost Antidote omezuje shromažďování a zpracování identifikovatelných osobních informací a lékařských informací na to, co je nezbytné ke splnění účelů, pro které mají být použity.

Konsolidace informací získaných od vás

Mnoho našich zákazníků se registruje pro více než jedno hodnocení nebo službu na webových stránkách, telefonátem společnosti Antidote nebo prostřednictvím třetí strany, jako je jejich poskytovatel zdravotní péče nebo partner společnosti Antidote. Pokud se u nás zaregistrujete více než jednou, můžeme vaše identifikovatelné osobní údaje kombinovat se získanými počítačovými informacemi (viz níže) a ukládat je společně. To nám pomáhá sledovat všechny vaše preference na jednom organizovaném místě, abychom vám mohli poskytnout informace na základě informovanějšího přezkoumání vašich požadavků a nemocí, které vás zajímají.

Integrita dat a zabezpečení vašich informací

Společnost Antidote podniká veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby shromážděné identifikovatelné osobní informace byly spolehlivé pro zamýšlené použití, správné, kompletní a aktuální.

Společnost Antidote používá vhodná technická, správní a fyzická opatření k ochraně dat, která se vás týkají, před ztrátou, zneužitím nebo změnou. Navíc podnikáme kroky k zajištění toho, aby naše opatření zohledňovala nové známé hrozby. Žádná organizace samozřejmě nemůže zaručit absolutní bezpečnost identifikovatelných osobních informací. Musíte brát v úvahu že internetové přenosy, zejména přenosy e-mailem, nejsou nikdy zcela bezpečné nebo bezchybné. Proto vás také upozorňujeme, abyste chránili svůj vlastní počítač a heslo před neoprávněným přístupem ostatních.

Jakékoli zjištěné porušení zabezpečení údajů (neúmyslný nebo nezákonný přístup, zpřístupnění nebo zneužití identifikovatelných osobních informací) musí být hlášeno bez zbytečného odkladu.

Shromažďování počítačových informací

Když navštívíte webové stránky nebo používáte náš vyhledávací nástroj prostřednictvím našich partnerů, neshromažďujeme o vás žádné identifikovatelné osobní údaje bez vašeho svolení. Informace o vás však shromažďujeme, pokud je váš počítač nastaven tak, aby tento typ shromažďování povoloval. To zahrnuje IP adresu, ID zařízení nebo otisk prstu, soubory cookie, webové majáky, pixely, značky (včetně sledování značek mezi servery, jako je rozhraní API pro programování aplikací) a další podobné technologie online sledování - v závislosti na vaší poloze. Možnost shromažďovat některé z těchto informací můžete vypnout v nastavení počítače nebo zařízení.

Tento typ informací nám umožňuje vyhodnotit zájem o naše webové stránky a provádět další analýzy průzkumu trhu. Umožňuje nám také sledovat návštěvníky našich webových stránek v reakci na reklamu na webových stránkách o službách Antidote. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie a online sledování  .

Pro informace o tom, jak odmítnout shromažďování informací třetími stranami, navštivte „Network Advertising Initiative“ (Iniciativa pro síťovou reklamu, NAI) - nezávislé webové stránky, které nejsou sponzorovány nebo přidružené ke společnosti Antidote.

Souhlas s poskytnutím vašich údajů společnosti Antidote

Žádáme vás o souhlas se shromažďováním vašich identifikovatelných osobních informací, když se chcete zaregistrovat do programu nebo služby společnosti Antidote. Pro příslušný program nebo službu pak také vysvětlíme, co v rámci registrace k ní můžete dostávat, a jak plánujeme používat vaše identifikovatelné osobní informace. Nabízíme vám také možnost zrušit váš souhlas („odhlášení“ nebo „zrušení odběru“) pokud se později rozhodnete, že se již nechcete účastnit tohoto programu nebo od nás dostávat další informace. Pokud chceme tyto informace použít pro účely neslučitelné s těmi, pro které byly údaje původně získány, nabídneme účinný způsob, jak nesouhlasit se sekundárním použitím. Upozorňujeme, že pokud sdílíme vaše identifikovatelné osobní informace se zadavatelem nebo manažerem klinického hodnocení (dále jen „zadavatel“), zadavatel může mít i nadále přístup k vašim identifikovatelným osobním informacím, i když se rozhodnete od nás již nedostávat další informace.

Sdílení vašich údajů s třetími stranami

Antidote nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo pokud jsme k tomu jinak získali váš výslovný souhlas. Svůj souhlas poskytnete, když vyberete příslušnou možnost a kliknete na tlačítko „Odeslat“ na konci otázek o způsobilosti nebo při zadání vaší e-mailové adresy. Pokud máte zájem o konkrétní klinické hodnocení, vaše identifikovatelné osobní informace mohou být sdíleny se zadavatelem příslušného klinického hodnocení a všemi partnery zapojenými do poskytování služeb v rámci hodnocení. Mohou zahrnovat schválená pracoviště klinického hodnocení, laboratorní screening/testování, přepravní služby, reklamní partnery, poskytovatele tlumočnických služeb, datové partnery a poskytovatele administrativních služeb.

Demografické a zdravotní údaje, které nám poskytnete, mohou být použity a/nebo sdíleny s třetími stranami pouze anonymně nebo souhrnně.

Společnost Antidote vyžaduje, aby třetí strany, kterým zpřístupní identifikovatelné osobní informace, chránily identifikovatelné osobní informace pomocí podobných norem, jaké požaduje společnost Antidote. Rovněž požadujeme, aby nepoužívaly vaše identifikovatelné osobní informace k jakémukoli samostatnému použití, které neslouží specificky k provedení klinického hodnocení nebo není jinak schváleno společností Antidote. Může také dojít k případům, kdy se od společnosti Antidote vyžaduje, aby vaše informace sdílela s třetími stranami, které pro nás nepracují (ať už přímo nebo nepřímo), v souladu s nařízením nebo pokyny soudů nebo jiných vládních orgánů.

Společnost Antidote je také povinna hlásit jakékoli nežádoucí účinky zjištěné v průběhu programu oddělení pro bezpečnost léčiv zadavatele. V těchto případech souhlasíte také s tím, že zadavatel může kontaktovat vašeho lékaře pro další informace o nežádoucím účinku. Se všemi informacemi, které obdrží oddělení pro bezpečnost léčiv zadavatele, se zachází důvěrně a v souladu se zákony o ochraně osobních údajů, a informace o pacientovi jsou anonymizovány. Hlášení nežádoucích účinků mohou být předána příslušným zdravotnickým orgánům.

Společnost Antidote může také sdílet vaše osobní informace za následujících okolností: našim přidruženým společnostem za předpokladu, že jejich použití a zveřejnění vašich identifikovatelných osobních informací bude podléhat těmto zásadám ochrany osobních údajů; třetím prodejním stranám, poskytovatelům služeb, dodavatelům, poradcům a zástupcům, kteří vykonávají funkce jménem společnosti Antidote a kteří jsou vázáni smluvními povinnostmi chránit osobní údaje a používat je pouze pro účely, pro které jim je společnost Antidote sděluje; a kupujícímu nebo jinému nástupci v případě fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, zrušení nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech aktiv společnosti Antidote, ať už za předpokladu trvání podniku nebo jako součást bankrotu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou identifikovatelné osobní informace držené společností Antidote o našich stránkách a zákaznících mezi převáděnými aktivy.

Přenos vašich údajů

Společnost Antidote ukládá a zpracovává vaše identifikovatelné osobní informace na serverech v Evropské unii (EU). Občas může být vyžadováno, aby společnost Antidote převedla identifikovatelné osobní informace do jiných zemích, než je země, kde byly informace poskytnuty. V těchto případech dodržujeme platné zákony o ochraně osobních údajů a právní předpisy.

Chráníme identifikovatelné osobní informace, které nám byly svěřeny bez ohledu na to, v jaké zemi jsou uloženy nebo převedeny, a máme zavedena vhodná ochranná opatření a postupy, které pomáhají zajistit bezpečnost vašich identifikovatelných osobních informací.

Uchovávání vašich údajů

Společnost Antidote uchovává vaše identifikovatelné osobní informace po dobu nezbytnou k poskytování služeb pro vás nebo dokud neuplatníte své právo vznést námitku nebo odvolat svůj souhlas - viz Ochrana vašich osobních údajů níže.

Odpovědnost

Naše postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně kontrolovány našimi auditory, aby ověřili soulad s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Aktualizace a přístup k vašim údajům

Doporučujeme vám aktualizovat informace, které nám poskytnete, například poskytnutí nové poštovní nebo e-mailové adresy, změnu jména nebo změnu v nemoci, o které jste nás informovali. To nám pomůže i nadále poskytovat informace, které nejlépe vyhovují vašim potřebám. Kromě toho společnost Antidote dodržuje zákony a předpisy týkající se práva změnit vaše údaje v našich souborech. Tato práva jsou v některých ohledech omezená. Za účelem ochrany vašich údajů před neoprávněným přístupem nebo změnou ze strany třetích stran budou všechny žádosti o aktualizaci nebo přístup k vašim informacím podléhat ověření totožnosti žadatele. Pokud odstraníte svůj uživatelský obsah ze stránek, kopie vašeho uživatelského obsahu mohou zůstat viditelné na stránkách uložených do mezipaměti a archivovaných nebo mohou být zkopírovány nebo uloženy jinými uživateli stránek. Správný přístup a používání informací poskytovaných na stránkách, včetně uživatelského obsahu, se řídí našimi podmínkami použití.

Ochrana vašich osobních údajů

Společnost Antidote vždy dodržuje příslušné státní a federální zákony a právní rámce, aby zajistila, že vaše identifikovatelné osobní informace jsou zabezpečené a vaše práva na ochranu osobních údajů jsou respektována a chráněna.

To zahrnuje veškeré shromažďování a zpracování vašich identifikovatelných osobních informací - viz Identifikovatelné osobní informace získané od vás výše (včetně ukládání, vyhledávání, použití, zveřejnění/sdílení, omezení, blokování a vymazání nebo zničení).

Žádost subjektu údajů o přístup (DSAR)

V závislosti na konkrétních zákonech na ochranu údajů ve vaší zemi můžete mít právo bez diskriminace a v přiměřených intervalech vyžádat údaje o svých identifikovatelných osobních informacích, které společnost Antidote drží (podat DSAR). V závislosti na konkrétních zákonech na ochranu údajů ve vaší zemi mohou DSAR zahrnovat právo na:

 • opravu
 • výmaz
 • omezení zpracování
 • informace (hlášení vám o našem zdroji dat, kategorie identifikovatelných osobních informací, účel zpracování, sdílení třetích stran, automatizované rozhodování / profilování, dobu uchovávání údajů a vaše práva na ochranu osobních údajů).

DSAR můžete podat sami nebo jménem někoho jiného, kdo k tomu má oprávnění - například rodič, opatrovník, pečovatel nebo zákonný zástupce.

Společnost Antidote má právo a povinnost požádat o písemné pověření nebo jiné dokumenty podporující vaši žádost DSAR. To je za účelem potvrzení vaší totožnosti a způsobilosti pro podání DSAR a jakákoli podpůrná dokumentace musí být přiměřená a nesmí být společností Antidote neoprávněně uchovávána pro jakýkoli jiný účel.

Společnost Antidote má také právo zamítnout jakékoli zjevně neopodstatněné DSAR - a v takových případech vám poskytne písemné odůvodnění jakéhokoli zamítnutí. Budete mít právo kdykoli podat stížnost u dozorčího orgánu vaší země.

DSAR jsou pro vás zdarma, a to až dvě žádosti v jednom kalendářním roce. Společnost Antidote si vyhrazuje právo účtovat přiměřené správní/poštovní poplatky za následujících okolností:

 • při podání více než dvou DSAR stejné kategorie ve stejném 12 měsíčním období,
 • pokud požadujete zaslání více než jedné tištěné odpovědi na DSAR poštou (včetně kopií více adresátům nebo více než dvou kopií dokumentů na adresáta a/nebo vyžádání zvláštní kurýrní služby).

Spojené státy americké (USA)

Společnost Antidote dodržuje všechny americké federální a státní zákony a předpisy na ochranu osobních údajů týkající se vašich identifikovatelných osobních údajů. To mimo jiné zahrnuje:

Kalifornie

Od ledna 2023 kalifornský zákon na ochranu osobních údajů spotřebitelů (CCPA) z roku 2018, aktualizovaný kalifornským zákonem na ochranu osobních údajů (CPRA) z roku 2020, umožňuje uživatelům stránek Antidote, kteří bydlí v Kalifornii, přístup, opravu, aktualizaci, omezení zpracování, smazání/stažení jejich identifikovatelných osobních informací nebo odhlášení ze služeb.

§ 1798.83 kalifornského občanského zákoníku navíc obyvatelům Kalifornie umožňuje vyžádání určitých informací týkajících se našeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám pro účely přímého marketingu.

Virginie

Od ledna 2023 zákon na ochranu osobních údajů spotřebitelů ve státu Virginie (VCDPA) z roku 2021 povoluje uživatelům stránek Antidote, kteří bydlí ve Virginii, přístup, opravu, aktualizaci, omezení zpracování, smazání/stažení jejich identifikovatelných osobních informací nebo odhlášení ze služeb.

Colorado

Od ledna 2023 zákon státu Colorado na ochranu osobních údajů spotřebitelů (CPA) z roku 2021 povoluje uživatelům stránek Antidote, kteří bydlí ve státu Colorado, přístup, opravu, aktualizaci, omezení zpracování, smazání/stažení jejich identifikovatelných osobních informací nebo odhlášení ze služeb.

Máte-li jakékoli dotazy/požadavky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů v USA, pošlete prosím e-mail na adresu: info@antidote.me.

Evropská unie (EU)

V souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů č. 2016/679, GDPR, občané EU mohou mít přístup, mohou opravit, aktualizovat nebo vymazat/odstranit své identifikovatelné osobní informace zasláním e-mailu našemu evropskému zástupci

DataRep: datarequest@datarep.com.

Spojené království (UK)

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018, směrnicí o ochraně osobních údajů a elektronických komunikací 2002/58/ES (aktualizované směrnicí 2009/136/ES), nařízením o ochraně osobních údajů a elektronických komunikacích z roku 2003 (SI 2003/2426) a zákonem o vystoupení z Evropské unie z roku 2018 mohou občané Spojeného království mít přístup, mohou opravit, aktualizovat nebo vymazat/odstranit své identifikovatelné osobní informace zasláním e-mailu na adresu: info@antidote.me.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) ve Spojeném království lze kontaktovat přímo poštou nebo e-mailem:

The Data Protection Officer, Antidote, Office 2.13, Labs - Hogarth House, 136 High Holborn, London WC1V 6PX, Spojené království - e-mail: data-protection@antidote.me.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo jakoukoli stížnost, zašlete nám e-mail na adresu: info@antidote.me.

Aktualizované zásady společnosti Antidote pro ochranu osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 24. října 2022 a nabývá účinnosti 22. března 2023.

Společnost Antidote může toto prohlášení čas od času aktualizovat. Doporučujeme vám naše prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat.

Get in touch to learn more about how we can help you reach your patient recruitment goals

Get in touch